Vol éléctrique


SCHAUFLIEGEN & AUSSTELLUNGEN FSAM VOL LIBRE Vol circulaire Hélicoptère F3 Vol à voltige Vol à voile SCALE Vol éléctrique S-Fusées DRONES

F5J Europameisterschaften
F5J Europameisterschaften

25.08.24 - 30.08.24 F5J Senioren , F5J Junioren


F5B Weltmeisterschaft 2024
F5B Weltmeisterschaft 2024

10.11.24 - 15.11.24 F5B